Van vergaderen naar ontmoeten – Meeting Design voor HBO-management

Vergaderingen zijn met regelmaat de ‘energy-killers’ in het hoger onderwijs. Dat kan anders. Dat moet anders. In dit onstuimig tijdsgewricht zijn ontmoetingen voor vele professionals een geweldig houvast… mits ze inspirerend en energiek zijn. Goede meetings blijken steeds weer een fantastische inspiratiebron te zijn om je verbonden te voelen met je team en de opdracht waar je voor staat. Elkaar ontmoeten is belangrijk voor het in gezamenlijkheid bereiken van teamdoelstellingen én voor het werkgeluk van iedere medewerker. Een vergadering, of liever een betekenisvolle ontmoeting, betekent dat de interactie zinvol wordt vormgegeven. Het zinvol vormgeven van de interactie klinkt eenvoudiger dan dat het is. Het kan gaan om het ruimte bieden aan introverte mensen maar ook om op een goede manier met tegenstellingen om te gaan. Tijdens deze training gaan we samen aan de slag met het vormgeven van betekenisvolle ontmoetingen.

Wat je bij ons leert en ervaart

  • Je krijgt diverse inhoudelijke ankers mee die je helpen vergaderingen anders vorm te geven en/of een andere functie te geven;
  • Je wordt bewust van factoren die een invloed uitoefenen op het verloop van een bijeenkomst en leert hoe je daar effectief op in kunt spelen;
  • Je maakt je de grondbeginselen van een ZINvolle professionele ontmoeting eigen;
  • Je krijgt een toolbox met diverse instrumenten mee die jou in staat stellen zelf een betekenisvolle bijeenkomst te ontwerpen en te leiden;
  • Je leert thema’s als diversiteit, inclusie, creativiteit, impact, cohesie en compassie op inspirerende wijze met elkaar te verbinden;
  • Je verkrijgt inzicht in hoe je via interventies en technieken het constructieve conflict kunt stimuleren en de teamcohesie kunt versterken.

Programma

Het programma bestaat uit twee geschakelde dagen (inclusief hotelovernachting) plus een terugkomdag. Op de eerste dag staat het verkennen van de huidige situatie centraal. Je leert het karakter van de huidige ervaringen met je team typeren en kijkt in de spiegel over jouw eigen rol als voorzitter van die vergaderingen. We brengen de vergaderreis in kaart en verkrijgen inzicht in hoe betekenisvol verschillende vergaderingen waren. We geven antwoord op de hamvraag wanneer een bijeenkomst betekenisvol is en doen afstand van vergaderelementen die niet bijdragen aan de betekenisvolle ontmoeting.

Op de tweede dag meten we onszelf ontwerpvaardigheden aan. We gaan wensdenken (Zou het niet geweldig zijn als…) en gaan vervolgens kijken hoe die wensen om te zetten zijn in een realiteit. We gaan aan de slag met Meeting Design Cards en gaan ervaren hoe je niet alleen de inhoud van een samenkomst maar ook het proces en de interactie kunt vormgeven. Creativiteit en verbeeldingskracht speelt daarbij een belangrijke rol.

Op de derde dag staat het conflict of de tegenstelling tussen perspectieven centraal. We onderzoeken hoe je de tegenstelling tussen teamleden kunt ombuigen in een constructieve verrijking. We ontwerpen een antwoord op de vraag ‘Hoe zorg ik ervoor dat de wijsheden en bagage van de verschillende individuen in mijn team de ruimte krijgen zodat ze ten bate zijn van de hele groep?’. Het antwoord op deze vraag relateert aan thema’s als diversiteit en inclusie, maar ook aan thema’s als compassie en impact. We sluiten deze dag af met een gezamenlijk diner.

Voor wie?

Dit programma is specifiek ontworpen voor (onderwijs)managers in het HBO.

Investering

De investering voor dit driedaagse programma bedraagt €1475, inclusief BTW, een hotelovernachting op basis van vol-pension en lunch en diner op de laatste dag.

Trainers

Rob de Haas is een autoriteit op het gebied van meeting design en serious creativity. Hij begeleidde diverse organisaties, zowel profit als non-profit, in het vormgeven van betekenisvolle bijeenkomsten. Rob is de auteur van onder meer ‘Praktijkgids online vergaderen – Anders verbinden, beter presteren’ (2020) en ‘Ongewoon goed vergaderen – Slimmer, korter, inspirerender’ (2015) en de bedenker van de Meeting Design Cards en de vergaderdriehoek.

Eveline van Zeeland (Dr.) is een expert op het gebied van Design Thinking en heeft, zowel in de rol van docent als in de rol van lector, een jarenlange ervaring in het HBO. Eveline begeleidde honderden studenten, docenten en professionals in het aanmeten van een ontwerpgerichte mindset. Eveline is auteur van ondermeer ‘Aan de slag met Design Thinking’ (2022) en Marketing Design (2020, winnaar van de PIM Marketing Literatuurprijs).

Data en locatie

Dit driedaagse programma zal plaatsvinden op 22 en 23 september (inclusief overnachting) en 31 oktober.

Het programma vindt plaats op het landgoed van kloosterhotel ZIN in Vught. De fraters van Tilburg, die ZIN oprichtten, beklemtoonden het belang van zingeving en werk. De bijzondere locatie van ZIN heeft alles in zich om met aandacht voor ontspanning én inspanning dit programma te volgen. Het landgoed biedt de ruimte voor een mooie wandeling, de keuzen is 100% biologisch en er is mogelijk om kunst tot je te nemen of te mediteren als je dat wilt.

Inschrijven? Klik HIER