Powerclass ‘Future proof meetings: minder – energieker – effectiever’!

De tijd van teveel en eindeloos vergaderen is voorbij. Tenminste, dat  zeggen we. Maar vaak doen we dat toch, omdat we niet goed weten hoe het anders kan. De vergadercultuur veranderen  gaat niet vanzelf;  dat vereist moed en inzicht.  Heb je éénmaal dit besluit genomen, dan heeft dat direct een positief effect op:

 • de individuele productiviteit
 • 20 – 30 % tijdwinst/medewerker
 • teamgevoel
 • gevoel van autonomie en tevredenheid

Het leven is ontmoeten. Werken en samenwerken ook.

In dit onstuimig tijdsgewricht zijn goede meetings een  geweldig houvast:  Tenminste, als ze inspirerend en energiek zijn. Energieke meetings blijven plakken en maken ze het verschil, ongeacht of ze fysiek of online/hybride, synchroon en a-synchroon zijn. Maar we vergaderen vaak veel te veel en ook nog eens ongeïnspireerd en niet daadkrachtig. 

Deze Powerclass richt zich op het doorbreken van ondermijnend vergaderstructuren en -gedrag en het ontwikkelen van een future-proof vergaderconcept dat gericht is op:

 • minder meetings
 • besluiten met impact
 • iedereen actief

Het is een doorbraakprogramma dat vanuit jarenlange ervaringen bij profit en non-profit organisaties is opgebouwd. Hieronder een korte toelichting van de opbouw.

Opbouw van de Powerclass

Om ander vergadergedrag te implementeren heb je bestaande patronen eerst te herkennen om vervolgens de meest ondermijnende te doorbreken.

Stap 1: ANALYSE

Deze stap bestaat uit de volgende activiteiten:

 1. Nulmeting m.b.v. een vergaderscan
 2. Observaties, terugkoppeling enkele sleutel vergaderingen, eventueel gekoppeld aan enkele interviews van sleutelfiguren in de organisatie
 3. Analyse vergaderdocumenten, zoals agenda, verslag, voorbladen, enz. + ontwerp effect-monitor
 4. Opstellen rapport

Stap 2: SAMEN PRIORITEITEN VASTSTELLEN

In deze stap bespreken we samen de bevindingen uit het rapport: wat raakt de kern, wat raakt ons het meest, waar moeten we echt afscheid van nemen, wat hebben we anders te doen’  zijn de richtvragen voor de omslag naar energieker en effectiever vergaderen. We stellen daarna de juiste prioriteiten vast, met bijbehorende acties.

Stap 3: IMPLEMENTATIE EN MONITORING

Op basis van de uitkomsten uit stap 2 kunnen onder andere de volgende acties worden afgesproken:  

 • Herontwerp documenten
 • Mentoring van voorzitters
 • Meeting software t.b.v. goede voorbereiding en borging uitkomsten
 • Workshop voor voorzitters/Meeting essentials voor de hybride wereld/ 13 spelregels voor effectief en energiek online vergaderen/ Presenteren en feedback organiseren in het team

Powerclass: overzicht activiteiten en tijdsinvestering

ActiviteitenDagen
1.            Nulmeting m.b.v. een vergaderscan + verwerking                0.5
2. Observaties, terugkoppeling enkele sleutel vergaderingen, eventueel gekoppeld aan enkele interviews van sleutelfiguren in de organisatie  1.0
3. Analyse vergaderdocumenten, zoals agenda, verslag, voorbladen, enz. + ontwerp effect-monitor0.5
4. Opstellen en bespreken rapport + vaststellen prioriteiten1.0
  
5. twee opmaat workshops van 1 dagdeel (voorbereiding en uitvoering)2.0
Totaal5.0

Dagtarief/kosten

Tot 100 medewerkers:              totaal €7500,– ex. BTW en reiskosten

Tot 500 medewerkers:              totaal €10.000,– ex. BTW en reiskosten

Boven 500 medewerkers:         totaal €12.500,– ex. BTW en reiskosten

Trainer

Rob de Haas, meeting – en teaming expert

making the world a better meeting place

Publicaties

Conscious Preparation for Happier Meetings’, Book ‘Understanding happiness’, Springer Publishers India/USA, 2023 (co-auteur).

“Praktijkgids online vergaderen. Anders verbinden, beter presteren’,  BOOM uitgevers, november 2020.

Ongewoon Goed Vergaderen. Slimmer. Korter. Inspirerender. Een trendbreuk in vergaderland,” Business Contact, 2015.

DENK!’, denkvaardigheden in het basisonderwijs, uitgeverij OMJS, Helmond 2013.

De crealoog, de kunst van creatief samendenken’, blz. 199 – 219, publicatie: ‘Wiens verhaal telt? Loopbaanontwikkeling in het hoger onderwijs’, uitgeverij Garant, Antwerpen België, 2012. (co-auteur)