Meeting essentials: slim en boeiend vergaderen in de hybride wereld

In dit onstuimig tijdsgewricht zijn ontmoetingen voor vele professionals een geweldig houvast; mits ze inspirerend en energiek zijn. Goede meetings blijken steeds weer een fantastische inspiratiebron te zijn om je verbonden te voelen met je team en de opdracht waar je voor staat. Hoe ervaart het team de kwaliteit en meerwaarde van de overleggen en vergaderingen, en wat zou echt beter kunnen, moeten?  Aan de hand van de driedeling ‘warming-up, de wedstrijd en de cooling down’ bespreken we slimme tools en state-of-art inzichten die je direct in de alledaagse praktijk kunt toepassen.

Inhoud

  • De vergaderdriehoek: grondpatroon van elke goede meeting
  • Meeting-flow
  • Waarom vergaderen we zoveel en zo lang?
  • Anders vergaderen? Een nieuwe definitie
  • Warming up
  • De wedstrijd: spelregels en valkuilen, de juiste spanning creëren
  • Cooling down: notulen afschaffen! Maar wel borgen…
  • Tijdverspillers
  • Wanneer online, hybride, fysiek, kort-lang, synchroon en a-synchroon
  • Blijven voetballen op een rugbyveld werkt niet: Online overleg is andere  tak van sport

Doel

Deelnemers hebben tools en inzichten om hun (online) meetings effectiever en energieker te maken.

Doelgroep

Teams die hun samenwerking verder willen professionaliseren.

Groepsgrootte

8 – 15 deelnemers

Duur

2 dagdelen

Publicaties

Conscious Preparation for Happier Meetings, Wetenschappelijke publicatie: ‘The science of happiness’, uitgever Springer Publishers India/USA, 2022 (co-auteur).

“Praktijkgids online vergaderen. Anders verbinden, beter presteren’,  BOOM uitgevers, november 2020.

Ongewoon Goed Vergaderen. Slimmer. Korter. Inspirerender. Een trendbreuk in vergaderland,” Business Contact, 2015.

DENK!’, denkvaardigheden in het basisonderwijs, uitgeverij OMJS, Helmond 2013.

De crealoog, de kunst van creatief samendenken’, blz. 199 – 219, publicatie: ‘Wiens verhaal telt? Loopbaanontwikkeling in het hoger onderwijs’, uitgeverij Garant, Antwerpen België, 2012. (co-auteur)