Blog: 5 do’s en don’ts om online vergaderen leuker en productiever te maken

Als we ons oude vergadergedrag kopiëren naar het scherm is dat de snelweg naar thuisburn-outs en collectieve uitputting. Een van de grootste boosdoeners is het verleidelijke (maar stompzinnige) idee dat we allemaal de hele dag beschikbaar zijn voor vergaderingen, omdat we toch thuis zijn. We schieten achteloos elkaars agenda vol, liefst strak tegen elkaar aan. Met als gevolg dat iedereen het gevoel heeft nauwelijks op adem te kunnen komen, alsof je de hele dag ‘aan’ staat.  

Met deze vijf do’s en don’ts kun je snel veel winst boeken en worden je online vergaderingen niet alleen productiever, maar ook leuker:

De 5 do’s

1. Spreek met elkaar etiquetteregels af

De een zit uitgebreid te eten, de ander schuift aan in trainingspak of badjas, mensen die ineens van het scherm weglopen. Om onnodige ergernis te voorkomen, kun je samen een paar gedragsregels afspreken om digitaal goede discussies met elkaar te voeren. Denk daarbij aan dresscode, gezamenlijk inloggen voor wat ‘small talk’, altijd beeld aan en aangeven dat je even weg moet.

2. Maak vooraf rollen bekend

Bij virtueel samenwerken is het nog belangrijker dat we elkaars verwachtingen managen, zodat iedereen weet wat er van hem wordt verwacht. Sommige rollen kunnen deelnemers er gemakkelijk bij doen, andere niet. Door vooraf te weten wat je rol is, weet iedereen vanuit welk perspectief hij aanschuift. De meest voorkomende rollen zijn:

 • De moderator (regie)
 • De verslaglegger
 • De expert (specialisme en ervaring)
 • De deelnemer (teamperspectief)
 • De observator (check op aandachtspunten)

3. Vergader maximaal 45 minuten

Onze natuurlijke manier van communiceren wordt via het scherm sterk beperkt. Omdat we via het scherm eigenlijk alleen onze stem tot onze beschikking hebben,  gaan we overcompenseren om de boodschap zo goed mogelijk te verstaan. Uitermate vermoeiend. Om die reden zouden we niet langer dan drie kwartier achter elkaar moeten vergaderen. Duurt de vergadering langer, pauzeer tijdig.

4. Knip lange discussies op in kleinere eenheden

Belangrijke discussies vragen veel aandacht van alle deelnemers. Uit onderzoek blijkt dat we hooguit zo’n 10 tot 15 minuten naar iemand kunnen luisteren, daarna verslapt onze aandacht snel. Zo’n eendimensionale woordenstroom vergt het uiterste van ons. Hoe kunstmatig het ook mag overkomen, vanuit deze wetenschap is het goed met elkaar een aangenaam ritme te hanteren voor langere discussies, waarin je op tijd pauzeert.

5. Streef naar maximale groepsgrootte van 5 tot 7 mensen

De grondregel ‘je hebt 1 gesprek met een groep van maximaal 7 mensen, je hebt twee of meer gesprekken bij een grotere groep’ is online nog meer van toepassing Dan zijn discussies gemakkelijker te voeren en kom je ook sneller tot een besluit. Wil je toch dat de hele groep van vijftien of twintig met elkaar discussieert, deel de groep op in subgroepjes en laat ze in break-out rooms discussiëren. Na terugkoppeling in de hele groep, kun je en petit comité met de inzichten van de hele groep een verantwoord besluit nemen.

De 5 don’ts

1. De mute-knop gebruiken

Als je mensen na afloop vraagt waarom dit nou zo’n goede discussie was, dan geven ze eigenlijk altijd terug dat iedereen actief en betrokken was. Dat gaat niet werken als mensen tijdens de discussie ineens de mute-knop aanzetten, en zich daarmee buiten de discussie plaatsen.  Spreek met elkaar af dat op het moment dat je actief de discussie ingaat, niemand de mute-knop gebruikt. Zodra mensen namelijk de mute-knop aanzetten, zijn ze afgeschakeld en gaan ze hun e-mail checken, whatsappen, de hond uitlaten, vakantie boeken, enzovoort.

2. Continu achter elkaar vergaderen (back-to-back)

Er zijn nogal wat mensen die bijna continu virtueel aan het vergaderen zijn; eigenlijk onmenselijk. Niet gek dat mensen aangeven dat thuiswerken zoveel vermoeiender is. Doorbreek deze slopende gewoonte door regelmatig wandelend beloverleg in te plannen, of  met elkaar een vergaderloze dag af te spreken. Want hoe je het ook wendt of keert, vier meetings van drie kwartier achter elkaar betekent namelijk gewoon drie uur continu vergaderen!

3. Notulen maken en rondsturen

Wie leest na de meeting nog alle notulen? Waarom zou je nog eens willen nalezen wie wat heeft gezegd? De notulen zijn zoals de aantekeningen van de colleges tijdens je opleiding, die lees je achteraf nooit meer. De focus moet bij verslaglegging liggen op de kern waarvoor we bijeenkomen: samenkomen om via nieuwe inzichten besluiten te nemen die de wereld erna veranderen. Alle meetings zijn dan ook samen te vatten in vijf categorieën: besluiten, acties, tijdlijn, eigenaar, communicatie intern/extern (BATEC).

4. De rondvraag

De rondvraag kan nogal eens ontaarden in ongewenste discussies en improvisaties die je zeker op het scherm dient te voorkomen. De een komt met iets, waarop de ander dan spontaan reageert, wat bij nummer drie de nodige associaties oproept… Voordat je er erg in hebt, zit je op het niveau van kroegpraat en loopt de vergadering weer uit. Er zijn andere manieren en kanalen om nieuwe agendapunten of inzichten naar aanleiding van de vergadering met elkaar te delen. Maar niet nu, onvoorbereid en net voor het einde van het overleg. Organiseer ‘uitlogtijd’, waar je samen kunt uitblazen en hardop nog wat mijmert over wat gezegd is; mogelijk komen er dan thema’s op die je wilt agenderen op de volgende meeting.

5. Steeds dezelfde fouten blijven maken (doordat we niet evalueren)

We hebben al eeuwen fysieke ontmoetingen, en nu ineens moet dat allemaal virtueel. We doen hartstikke ons best, met alle goede intenties. Maar er gaat nog best veel mis. Om ervoor te zorgen dat we steeds iets beter worden, is evaluatie onmisbaar. Je kunt meetings ook even kort evalueren met elkaar door iedereen vooraf en na afloop de ‘energie’ aan te laten geven met een score van 0 tot 10.

Blog: Emotionele armoede op het scherm

We worden via het scherm nauwelijks emotioneel geraakt. Door het gebrek aan oogcontact en gebaren gaan onze woorden van hoofd tot hoofd en staan onze emoties buitenspel. We zijn meesters in het oplossen van de alledaagse problemen in de fysieke buitenwereld. In die buitenwereld scannen we ‘van nature’ vliegensvlug of het veilig is en gebruiken we meesterlijk alle zintuigen om onze boodschappen verbaal en non-verbaal uit te wisselen. Maar bij online vergaderingen staan we met onze mond vol tanden.

WAAK VOOR TE BRAVE DISCUSSIES

Nu we al een tijdje vanuit huis werken, gaat het gebrek aan emotionele verbinding ons opbreken: discussies blijven te oppervlakkig waardoor genomen besluiten niet echt doorleefd zijn. Dan lijkt het alsof alles besproken is, maar eigenlijk blijven ze te braaf. En dan wordt allemaal zo kleurloos.

Er valt weinig aan andere signalen te scannen. En interpreteren wat iemand echt via het scherm zegt is lastig. Het scherm biedt ons alleen de stem, zodat we met alle macht proberen er zoveel mogelijk van te begrijpen. Het is eigenlijk niet te doen, het is zwaar vermoeiend, maar we hebben weinig keus.

HET SCHERM MENSELIJKER MAKEN

Toch is het zaak dat we het scherm een menselijker gezicht geven. Daarvoor is het nodig om bewust aandacht te besteden aan de onderliggende emoties en overtuigingen. Hier volgen enkele manieren waarop je dat kunt doen:

 • Check de ‘gut feeling’: nadat iemand een korte presentatie, toelichting heeft gegeven, vraag je alle deelnemers apart naar hun onderbuikgevoel: “Wat doet dit met jou?”, “Wat is nu het eerste dat bij jou opkomt?” Vraag om een kreet, een woord en laat mensen niet uitwijden. Wanneer een overgrote meerderheid een sterke, afwijkend beeld geeft, is het zaak om hier op een bepaald moment op in te gaan. Dan zit er een onderstroom die je niet mag negeren.
 • kleine verhalen’: om onder de oppervlakte te komen als het gaat om de bespreking van abstracte begrippen als ‘transparantie’, ‘respectvol’, ‘gastvrij’, ‘klantvriendelijk’, enz. , is deze werkvorm fantastisch. In plaats van academisch geleuter, en intellectueel gebrei vraag je alle deelnemers om kort twee eigen ervaringen te delen: eentje die heel erg past bij jouw beeld van bijvoorbeeld ‘klantvriendelijk’ en eentje waarvan je eigenlijk vindt dat dat niet zou mogen gebeuren. Nadat iedereen is geweest, eens samen het gesprek voeren wat nu opvalt, en wat mensen raakt, nodigt uit tot het delen van emoties en heersende opvattingen.
 • Professioneel provoceren: voor betekenisvolle discussies en goede conflicten is het vaak nodig om door te vragen, mensen wat uit de tent te lokken om het goede conflict te creëren. Hiermee weersta je de verleiding van een te oppervlakkige, weinig zeggende discussie. Als moderator van de online vergadering kun je dit doen door:
  • Gericht door te vragen
  • Mensen bewust het woord te geven
  • Deelnemers te provoceren

Enkele voorbeeld-scripts:

 • Farrida, hoe zie jij dit?
 • Thomas, jij bent er doorgaans snel bij, maar nu horen we je niet… kom maar op!
 • Het lijkt nu alsof we geen enkel bezwaar zien, terwijl we er toch al een behoorlijke tijd mee bezig zijn. Als het allemaal zo helder en gemakkelijk is, hoe komt het dan dat het zo lang geduurd heeft?
 • Ik stel voor dat na deze discussie iedereen 5 minuten reflecteert op wat gezegd is. Na deze 5 minuten krijg je allemaal 1 minuut de tijd om jouw kijk op de zaak te geven, voorzien van de belangrijkste overtuiging van jou. Dan weten we allemaal waar iedereen staat.

Blog: Hoe je met vergader-etiketten onnodige irritaties voorkomt

Heb jij je al eens geërgerd aan mensen die ineens van het scherm verdwijnen, die onbedoeld met hun neus zo’n beetje tegen het scherm aan zitten, collega’s die in badjas of trainingsjack aanschuiven,  of collega’s die je continu met hun smartphone bezig zijn? (mail afhandelen, vakantie boeken, lunch bestellen?). En die je dan maar weer bij de les moet zien te krijgen?

Spelregel 1: vaststellen gedragsregels

Hoewel het allemaal niet meer zo nieuw is, vergeten we nog te vaak dat goed online vergaderen gebaat is bij een aantal gedragsregels die je gezamenlijk vaststelt. Want Iedereen heeft inmiddels zo zijn eigen gedachten over de manier waarop je online vergadert, maar wat voor de een helemaal prima is kan voor de ander uitermate irritant zijn.

Om de energie hoog te houden, is het belangrijk  om met elkaar af te spreken wat voor de groep een goede werksfeer is en waar je als groep goed op doet: wat vinden we samen prettig en veilig, zodat de gewenste interactie, tempo en besluiten kunnen plaatsvinden.

WAAK VOOR KOPIEERGEDRAG VAN OUDE VERGADERGEWOONTES

Tot ergernis van velen sluipen oude tradities langzaam binnen onze digitale vergaderingen: te laat binnenkomen, vroegtijdig vertrekken, gewoon zitten bellen tijdens de discussie, mails beantwoorden. Enfin, het wordt er niet gezelliger op, laat staan effectiever. Ergernis groeit, vooral als we het maar steeds laten gebeuren.  Je kunt deze ontwikkeling in de kiem smoren door je te richten op twee thema’s :

 • It-ondersteuning
 • Expliciete afspraken vergadergedrag

Extra aandacht voor technische zaken

Gestoei met het inloggen, het vergaderplatform, de internetverbinding, het werken met twee schermen, een koptelefoon… we zijn ineens ons eigen IT-bedrijfje, waar we meestal niet op zitten te wachten. Veel mensen vinden dit echt lastig en worden nu regelmatig in verlegenheid gebracht door hun geringe kennis en affiniteit met techniek.

Voor IT-gedoe, die hoe dan ook nog steeds opdoemen, kunnen onderstaande afspraken helpen:

 1. We zijn begripvol en behulpzaam wanneer iemand technische problemen heeft, de voorzitter voorop: voorkom dat je iemand in de groep in verlegenheid brengt
 2. Benoem iemand in je team, organisatie die voor technische zaken stand-by is

Voor iedereen achter het scherm thuis: blijf rustig ‘in het probleem’ zitten, zonder te vloeken, tieren of om je heen te roepen. Tel tot tien en adem vijf keer rustig en diep. Besef dat er geen doden of zwaargewonden vallen. Onderneem enkele pogingen om het op te lossen. Als dat niet werkt, bel jullie contactpersoon.

Maak expliciete afspraken over gedrag

Als iedereen vanuit huis vergadert, is het goed met elkaar afspraken te maken over wat je tijdens de online meeting van elkaar verwacht. Immers, iedereen heeft zo zijn eigen opvattingen over wat wel of niet goed werkt of praktisch is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • We hebben altijd video en geluid aan (behalve als geluid niet functioneel is)
 • we spreken een inlog- en uitlogtijd uit voor bijpraten en napraten
 • Dresscode: wat vinden we oké?
 • We discussiëren in groepen van maximaal zeven personen. Als de groep groter is, splitsen we de groep
 • We geven iedereen ruimte om te spreken
 • We melden vooraf of via de chat wanneer we even weg moeten.
 • Pauzes: hoe lang, hoeveel?
 • Welke emoticons gebruiken we wel en niet in de chats, apps?
 • We verwelkomen gasten en geven ze ruimte om zich voor te stellen

Blog: Hoe je verstikkende vergadercultuur doorbreekt

Iedereen heeft vanwege het thuiswerMoet onze vergadercultuur anders nu we meer online doen? Een online vergadering van 9 mensen van 1,5 uur is een vergadering van 13,5 uur. Twee meetings van 1,5 uur plus een overleg van 45 minuten, betekent 3 uur en 45 minuten zitten en heel veel luisteren. Wat doen we elkaar aan?

Dat was voor Corona al niet gezond, maar nu we thuis zitten eigenlijk niet meer te doen. Omdat iedereen thuis is, gijzelen we elkaar helemaal met continu overleggen en meetings. En, tot overmaat van ramp, overheerst bij al die meetings eentonigheid, waardoor het steeds meer lopende band werk lijkt. Een ongezonde vergadercultuur. Waar we in maart onze online meetings een 8 scoorden, is dat nu nog maar een 4.

Eerst waren we tevreden als we goede verbinding hadden en alles het technisch deed, maar nu we de technische infrastructuur steeds beter onder controle krijgen, merken we hoe lastig het is om:

 • online de mensen actief bij de les te houden
 • emoties te delen
 • goede discussies te houden
 • daadkrachtig besluiten te nemen
“OUDE VERGADERCULTUUR KOPIËREN NAAR HET SCHERM IRRITEERT EN PUT ONS UIT. BLIJVEN HOCKEYEN OP EEN TENNISBAAN, WERKT OOK NIET.”

Juist nu is het belangrijk om de vergadering te herontdekken en te bevrijden van haar stoffige, saaie imago. Goed samenwerken blijft de kritieke succesfactor, en daarvoor is goed vergaderen noodzakelijk. Vergaderen in het nieuwe normaal heeft de volgende gezichten:

 • Output-gericht: goed voorbereid en vooraf iedereen bekend met de gewenste opbrengst
 • Energiek en Interactief: actief benutten van collectieve intelligentie en diverse media
 • 20 % minder vergadertijd/medewerker
 • De kwaliteit is de verantwoordelijkheid van het hele team (versterking zelfsturende teams)

Maar hoe doe je dat nu, en waar begin je? Hieronder enkele praktische instrumenten waarmee je de eerste stappen kunt zetten.

1. KIES HET JUISTE KANAAL

Je kunt het aantal meetings aanzienlijk verminderen door niet alles als vanzelfsprekend met iedereen in meetings te bespreken. De meeste boodschappen en vraagstukken kun je via andere kanalen bespreken. Daarmee beperk je het aantal meetings, en je stimuleert de fysieke beweging omdat bellen en facetimen goed wandelend kunnen. Onderstaande tabel kan je bij deze keuze helpen.

Wat is je boodschap?Communicatiekanaal
Dagelijks overlegChat, inbellen
BijkletsenChat, bellen
Verzoek reactie/feedback op  prestaties/presentatiesE-mail, chat
Bespreking voortgangBellen, video, indien erg gevoelig face-to-face
Verzoek om actieE-mail
(twee-) wekelijks werkoverlegVideo
Strategisch overleg maandelijks/ kwartaalVideo, indien mogelijk face-to-face
Strategische reflectie, evaluatie  en vooruitblik halfjaarlijksVideo, indien mogelijk face-to-face
Acuut tactisch overlegVideo of bellen, bij emoties of  vertrouwen geschaad: face-to-face
Een-tweetjes of bilateraalTelefoon of facetime, indien  emotioneel gevoelig face-to-face

Tabel 1: Kies het juiste kanaal

2. CHECK JE MOTIVATIE

De mate waarin wij vooruitgang ervaren, aldus de onderzoekers Amabile en Kramer, wordt met name gevoed door een gevoel van autonomie, betekenis en inhoud (zie tabel 2). Je kunt deze drie ingrediënten als selectiecriteria gebruiken om te bepalen of je de uitnodiging voor de vergadering accepteert. Zie onderstaand instrument als een ‘duwtje in de rug’ , passend bij een volwassen werkomgeving waarin van mensen wordt verwacht dat ze zelf de juiste keuzes maken.

Check jouw motivatie voor deelname aan een vergaderingScore 1 – 3 – 9
Autonomie
Inhoud
Betekenis
Totaal score

Tabel 2: De meeting-motivatiescan

Met deze criteria kun je elke vergadering intuïtief scoren, zodat je snel een keuze maakt om al of niet te vergaderen. Als je de agenda van de meeting voor je neemt, scoor je deze met een 1 (niet relevant), een 3 (twijfelachtig) en een 9 (relevant). Door de scores 1, 3 of 9 word je meer uitgedaagd om echt te kiezen. De totaalscore geeft je een indicatie van jouw onderbuikgevoel bij de agenda, en daarmee een duwtje richting wel of niet deelnemen. Zo voorkom je dat je achteloos elk vergaderverzoek accepteert en je je tijdens de vergadering afvraagt waarom je er (weer) zit. Met dit gedrag bevorder je een gezonde vergadercultuur.

3. ONDERSCHEID WERKOVERLEG VAN STRATEGISCH OVERLEG

Nu thuiswerken de norm is en een in het nieuwe normaal een hybride vorm van werk (thuis en kantoor) gangbaar wordt, zit de belangrijkste vernieuwing van vergadercultuur in een veel scherper onderscheid tussen strategische bijeenkomsten en praktisch, operationeel werkoverleg.

 • Strategische teambijeenkomsten: vergaderingen met het hele team waarin de teamprestaties en de onderlinge samenwerking besproken worden; evaluerend en vooruitkijkend. Deze bijeenkomsten zijn onmisbaar voor alle teamleden, omdat ze richtinggevend zijn voor al het werk.
 • Werkoverleg: een serie van korte, op de uitvoering gerichte besprekingen tussen enkele teamleden. Het werkoverleg heeft de naam van het project, de opdracht, en wordt opgeheven zodra de opdracht is afgerond.

Strategische (team-)bijeenkomsten: Je moet regelmatig terugschakelen om wendbaar te blijven
Om goed wendbaar te kunnen blijven in deze onzekere en snel veranderende wereld, is het cruciaal dat je op tijd een time-out neemt: Als team goed kijken hoe het gaat; doen we de juiste dingen?; waar kunnen we als team verbeteren en versnellen; waar moeten we juist even gas terugnemen. De focus in strategische vergaderingen is gericht op het goede conflict en besluiten met impact. Want zonder diepgang heb je geen echte vooruitgang. Strategische meetings met het hele team organiseer je eens per maand, zes weken, waarin wezenlijke zaken met elkaar besproken worden.

Het werkoverleg: praktische afstemming voor het alledaagse werk
Daarnaast formeer je rond het uitvoerende werk kleine delegaties die een bepaalde opdracht of kerntaak uitwerken en realiseren. Deze clubjes vergaderen frequent en kort. Zo’n werkoverleg wordt georganiseerd rond een strategisch thema, een project of opdracht: een serie van besprekingen die worden opgeheven als de klus erop zit. De werkoverleggen zijn kortere, op de uitvoering gerichte besprekingen die frequent plaatsvinden totdat de opdracht is voltooid.

Blog: Maak online vergaderen leuker en efficiënter met deze tips

Iedereen heeft vanwege het thuiswerken ruim ervaring opgedaan met online vergaderen. Maar daar zijn we nog niet zo vaardig in. Gelukkig kun je met een paar tips snel beginnen met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om het online vergaderen leuker en efficiënter te maken.

Na de lockdown in maart ging iedereen massaal thuiswerken en kwam online vergaderen bovenaan de prioriteitenlijst van bedrijven te staan. “Op basis van gesprekken met mijn klanten hoorde ik dat zij hier de eerste drie tot vier weken redelijk tevreden over waren”, vertelt Rob. “Men begon op tijd, ging snel en effectief alle punten af en er was ineens tijd over om andere dingen op te pakken. Maar na twee maanden ontstond er een collectieve irritatie en werden mensen het beu.”

UITPUTTINGSSLAG

Die irritatie ontstaat omdat communiceren via een scherm niet in onze natuurlijke habitat past. “Je mist de non-verbale communicatie via oogcontact of een klopje op de schouder. Ook worden emoties op het scherm zelden echt  geraakt. In een poging om die ontbrekende emoties toch te vatten, gaan mensen overcompenseren door zich meer in te spannen en aandachtiger te luisteren. Die uitputtingsslag komt bovenop de vermoeidheid die de eenzaamheid en isolatie met zich meebrengen. Wat ook niet helpt, is dat mensen een online vergadering ingaan alsof het een fysieke vergadering is. 20 minuten lang naar een betoog luisteren is tijdens een fysieke meeting al niet ideaal, laat staan tijdens een online bijeenkomst waarbij informatie anders overkomt. Ook dat is een snelweg naar uitputting. Volledig begrijpelijk hebben we nog niet de goede vaardigheden ontwikkeld om op een boeiende, effectievere en plezierige manier aan online vergaderingen deel te nemen.”

SPELREGELS

Gelukkig is er makkelijk en snel winst te behalen. “Het draait om het besef dat online vergaderen een andere tak van sport is met eigen spelregels. Een van de belangrijkste spelregels is het afspreken van gedragsregels die betrekking hebben op zaken zoals op tijd inloggen voor de bespreking en niet eten en drinken. Daarmee kun je een aantal frustraties voorkomen. Ook is het belangrijk om een echt gesprek te voeren en dat werkt het beste met een optimale groepsgrootte van tussen de vijf en zeven personen. Bij meer dan zeven deelnemers worden er meerdere gesprekken gevoerd waardoor de aandacht voor het doel van de vergadering naar de achtergrond verdwijnt. Daarnaast is het verstandig om maximaal drie kwartier te vergaderen en dan even te pauzeren.” Van de mute knop is Rob absoluut geen voorstander. “Zodra je op mute staat, raak je losgekoppeld van de dynamiek van de groep en ga je andere dingen doen. Natuurlijk mag je bij herrie of heisa voorstellen om in te grijpen of af te haken, maar leg dan wel uit waarom je dit doet. Online krijgen mensen niet mee wat er allemaal in jou om gaat.”

.